Az IGNITAS Program felépítése

Home / The IGNITAS Program / Az IGNITAS Program felépítése

 

Buborékmodell

A legfontosabb működési egység a támogató – mentor – diák –alkotta közösség.

 

Az Ignitas buborék modell

A program működésének egyik legfontosabb pillére a lelkészekből és tanárokból álló mentor testület, mely a program minőségét is hivatott biztosítani. A program hangsúlyt fektet arra, hogy a cégek által felajánlott támogatáson túl magánszemélyek összefogásából (baráti társaság, családok) valósuljon meg minél több fiatal támogatása.

 

Az IGNITAS EGYESÜLET elnökségének és tagjainak feladata:

 • Koordináló szerep.
 • A különböző testületekkel, támogatókkal, diákokkal való kapcsolattartás.
 • A jogi lehetőség biztosítása a támogatás összegének költségként való      elszámolására.
 • Az egyesület és a program népszerűsítése, támogatók bevonása.
 • A támogatás folyamatosságának biztosítása.

A MENTOR: lelkészekből és tanárokból (esetleg egyéb helyi értelmiségiekből) álló csoport:

 • A támogatás helyszínén működik.
 • Legfontosabb feladata, hogy kiválassza a támogatásra érdemes fiatalokat és azokat a támogató figyelmébe ajánlja.
 • Ismeri a fiatal életútját és a családi hátterét, iskolai előmenetelét és képességeit.
 • Feladata a diákkal való kapcsolattartás, fejlődésének figyelemmel kisérése, ellenőrzése.
 • Lehetőség szerint figyelemmel követi a támogatott fiatal tanulmányait követő későbbi életútját.
 • A program népszerűsítése, további támogatók bevonása.

A TÁMOGATÓ:

 • A támogató lehet magánszemély, cég vagy bármilyen közösség pl. baráti társaság, család, egyesület, gyülekezet, önkormányzat, sport klub, zenekar, kórus, civil szervezet stb.
 • A támogató dönthet úgy, hogy a pénz felajánlásán túl minden feladatot – a pénz felhasználásának és ellenőrzésének módját – az egyesületre és a mentorra bízza, vagy támogatását közvetlenül a diák részére juttatja el az egyesület közreműködésével.
 • A támogató dönthet úgy, hogy bekapcsolódik a munkába, a fiatal pályáját követi, közvetlenül is tartja vele a kapcsolatot, mentorkodik fölötte. Beleszólhat a támogatás felhasználásának és ellenőrzésének módjába, de annak összhangban kell lennie az egyesület által meghatározott célokkal.