A kiválasztás módja

Home / A kiválasztás módja

A támogatásra érdemes fiatal kiválasztása helybéli papok/lelkészek, tanárok segítségével történik. Az adott térségben élő értelmiségiekből alakul egy mentor csoport, amelynek tagjai fiatalokat ajánlanak az Ignitas egyesület elnökségének figyelmébe.